Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 56/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 125. výročí založení Matice slovenské

Částka 9/1988
Platnost od 20.04.1988
Účinnost od 01.05.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

56

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 12. dubna 1988

o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 125. výročí založení Matice slovenské

Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:


§ 1

(1) K 125. výročí založení Matice slovenské se vydávají pamětní stříbrné pětisetkoruny (dále jen "pětisetkoruny").

(2) Pětisetkoruny se razí ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi. Hmotnost pětisetkoruny je 24 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr pětisetkoruny je 40 mm. Na její hraně je nápis "HOJ VLASŤ MOJA . TY ZEM DRAHÁ".

§ 2

(1) Na líci pětisetkoruny je uprostřed nahoře státní znak Československé socialistické republiky a okolo něho v neuzavřeném opise název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". V řádku pod státním znakem je označení hodnoty "500 Kčs". Uprostřed dole jsou ozdobné iniciály „MS".

(2) Na rubu pětisetkoruny je ve slovenském kroji žena s pozdviženýma rukama; v pravé ruce drží květy a knihu, v levé lipovou ratolest. Uprostřed dole je nápis "MATICA SLOVENSKÁ". Vlevo ve dvou řádcích jsou letopočty "1863" a "1988".

(3) Autorem návrhu je národní umělec Ján Kulich. Jeho jméno "J. KULICH" je umístěno na rubu v řádku vlevo.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1988.


Ministr: Ing. Žák v. r.


Přesunout nahoru