Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 44/1988 Sb.Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

Částka 8/1988
Platnost od 19.04.1988
Účinnost od 01.07.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
12 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 44/1988 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) a zákon o základních registrech

Novela horního zákona doplňuje a zpřesňuje úpravu horního práva v oblasti sanací, vytváření a správy rezerv, úhrady z vydobytých nerostů a propojuje evidenci dobývacích prostorů s registrem územní identifikace, adres a nemovitostí.

Poslední změna: 04.01.2021 (Postoupeno Senátu)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Novela obsahuje změny daňových zákonů, ke kterým má dojít s účinností od 1. ledna 2021.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.12.2020 v částce č. 246 pod číslem 609/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

Nový stavební zákon s ohledem na svůj obsah vyžaduje změnu řady navazujících právních předpisů (celkem 57 zákonů), tyto jsou měněny v samostatném, tzv. "změnovém zákoně", aby nebyla nová úprava stavebního zákona zatížena množstvím technických změn navazujících předpisů.

Poslední změna: 05.11.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, a další související zákony

Cílem novely zákona je umožnění rychlejší a efektivnější přípravy staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury, jakož i infrastruktury elektronických komunikací, a nastavení povolovacích procesů tak, aby jejich délka nebránila včasnému zahájení realizace potřebných staveb.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.10.2020 v částce č. 163 pod číslem 403/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 17.06.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a další související zákony

Navrhované změny napravují zejména kritizovaný stav zdlouhavého a složitého povolování stavebního záměru.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.07.2017 pod číslem 225/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh vyhlášky o evidenci báňsko-technických a provozních údajů

Pouze přechází povinnost zjišťování statistických údajů z Českého statistického úřadu na Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
09.02.2017 pod číslem 29/2017 Sb. s účinností od 01.03.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona

Navrhovaná úprava vychází primárně z návrhu nového atomového zákona a přizpůsobuje výše uvedené související zákony nové právní úpravě v něm obsažené. Novela má technický charakter.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
10.08.2016 pod číslem 264/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

Novela zakazuje použití technologie hydraulického štěpení hornin a technologie podzemního zplynování uhlí při průzkumu a dobývání nekonvenčního zemního plynu. 

Návrh neprošel 13.07.2016 (Zamítnuto v 1. čtení)
Návrh nařízení vlády o stanovení sazeb úhrad z vydobytých nerostů

Z důvodu novelizace horního zákona je nezbytné stanovit nařízením vlády sazby úhrad z vydobytých nerostů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.04.2016 pod číslem 98/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

Obsahem předkládaného materiálu je nový způsob výpočtu úhrady z vydobytých nerostů a z dobývacích prostorů a stanovení sazeb úhrad z vydobytých nerostů a z dobývacích prostorů. Dále je řešena nová právní úprava správy výše uvedených úhrad.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.03.2016 pod číslem 89/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017