Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Ústavní zákon č. 42/1988 Sb.Ústavní zákon o změnách v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky

Částka 8/1988
Platnost od 19.04.1988
Účinnost od 19.04.1988
Zrušeno k 15.02.2001 (296/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

42

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 19. dubna 1988

o změnách v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:


Čl. I

(2) Z dosavadního federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství a federálního ministerstva všeobecného strojírenství zřízených ústavním zákonem č. 157/1973 Sb., o zřízení federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství a federálního ministerstva všeobecného strojírenství, a z dosavadního federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu zřízeného ústavním zákonem č. 147/1979 Sb., o zřízení federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu, se zřizuje federální ministerstvo hutnictví, strojírenství a elektrotechniky.


Čl. II

Ústavní zákon č. 126/1970 Sb., o opatřeních v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky, se mění a doplňuje takto:

1. V článku 1 odst. 2 se vypouštějí tyto názvy federálních ministerstev: "federální ministerstvo hutnictví a strojírenství, federální ministerstvo dopravy, federální ministerstvo spojů.".

2. V článku 2 odst. 2 a 3 zní:

"(2) Státní plánovací komise se skládá z předsedy Státní plánovací komise, kterým je místopředseda vlády Československé socialistické republiky, místopředsedů Státní plánovací komise, členů vlád České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky pověřených řízením plánovacích orgánů České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, a z dalších členů. Předsedu Státní plánovací komise jmenuje a odvolává prezident Československé socialistické republiky. Místopředsedy a další členy Státní plánovací komise jmenuje a odvolává vláda Československé socialistické republiky.

(3) Práci Státní plánovací komise a jejího aparátu řídí a její rozhodnutí vydává předseda Státní plánovací komise.".

Čl. III

(1) Pokud dosavadní zákony a jiné právní předpisy svěřují působnost dosavadnímu federálnímu ministerstvu dopravy, federálnímu ministerstvu spojů, federálnímu ministerstvu hutnictví a těžkého strojírenství, federálnímu ministerstvu všeobecného strojírenství a federálnímu ministerstvu elektrotechnického průmyslu (dále jen "dosavadní federální ministerstva"), vykonávají tuto působnost federální ministerstva, která z nich byla zřízena tímto ústavním zákonem.

(2) Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů přecházejí z dosavadních federálních ministerstev na federální ministerstva, která z nich byla zřízena tímto ústavním zákonem.

Čl. IV

Zrušuje se:

1. ústavní zákon č. 157/1973 Sb., o zřízení federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství a federálního ministerstva všeobecného strojírenství;

2. ústavní zákon č. 147/1979 Sb., o zřízení federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu.


Čl. V

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Přesunout nahoru