Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 39/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 76/1987 Sb.

Částka 7/1988
Platnost od 15.04.1988
Účinnost od 01.05.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

39

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva spojů

ze dne 6. dubna 1988,

kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 76/1987 Sb.

Federální ministerstvo spojů podle § 22 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích stanoví:


Čl. I

1. § 6 odst. 2 vyhlášky federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 76/1987 Sb., se doplňuje písmeny e) a f), která zní:

"e) osamělým důchodcům, kteří pobírají důchod starobní, invalidní, za výsluhu let, osobní, sociální nebo vdovský a jsou držiteli osvědčení ministerstva národní obrany podle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, nebo držiteli potvrzení ministerstva národní obrany o účasti v I. nebo II. odboji (dále jen "účastníci odboje"), a vdovám po účastnících odboje, které byly za ně provdány již v době odboje manžela, pokud se znovu neprovdaly nebo nežijí ve společné domácnosti s druhem, jejichž důchod spolu s jiným čistým příjmem nepřesahuje 13 200 Kčs ročně,

f) manželům, z nichž alespoň jeden je důchodce - účastník odboje, jestliže úhrn jejich důchodů a jiných čistých příjmů nepřesahuje 21 600 Kčs ročně.".

2. Nezbytnou součástí žádosti o osvobození od sazeb za používání přijímačů podle této vyhlášky je doporučení vydané okresním (obvodním, městským) výborem Českého svazu protifašistických bojovníků nebo Slovenského svazu protifašistických bojovníků.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1988.


Ministr: Ing. Jíra v. r.

Přesunout nahoru