Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Redakční oznámení č. 246/1988 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb

Částka 50/1988
Platnost od 30.12.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

246

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyb

1. ve vyhlášce ministerstva zahraničních věcí č. 15/1988 Sb., o Vídeňské Úmluvě o smluvním právu, v slovenském vydání,

2. ve vyhlášce federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 150/1988 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, v českém vydání,

3. ve vyhlášce ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, v českém vydání,

4. v zákonu č. 188/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce, v slovenském vydání,

5. v nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, v českém a slovenském vydání

1. V článku 62 odst. 3 má být místo slova "porušenie" správně slovo "prerušenie".

2. V bodu 4 v ustanovení § 1a odst. 2 písm. i) má být místo "od daně ze mzdy.)" správně uvedeno "od daně ze mzdy. 1)".

3. V příloze č. 7 v I. tabulce položky č. 5 a 6 správně znějí:

"5. Nepříznivé docházkové vzdálenosti (obchod potravinami, zdravotní středisko, správní centrum) od pozemku náležejícího k rodinnému domku nebo určeného k výstavbě rodinného domku - více než 1,5 km (neuvažuje se, je-li v míste mestská doprava) max. 5

6. Negativní účinky okolí (škodlivé exhalace, hluk, otřesy, prach aj.) max. 7".

4. V bodu 45 v ustanovení § 59 odst. 1 na konci devátého řádku má být místo slova "jej" správně slovo "ich".

V bodu 68 v ustanovení § 83 odst. 3 má být místo "(ustanovený pracovný čas)" správně uvedeno "(ustanovený týždenný pracovný čas)".

V bodu 82 v ustanovení § 96 odst. 2 má být místo "určený pracovný čas" správně uvedeno "určený týždenný pracovný čas".

V bodu 109 v ustanovení § 143 odst. 6 na konci věty před středníkem má být místo "príslušnú sumu nákladov" správně uvedeno "príslušnú časť nákladov".

V bodu 116 v ustanovení § 152 odst. 3 v druhém a třetím řádku má být místo "súhlas odborového orgánu" správně uvedeno "súhlas príslušného odborového orgánu".

Bod 160 správně zní: "§ 211 ods. 1 znie:".

5. V § 48 odst. 1 třetím a šestém řádku se za slova "po pracovním úrazu" doplňují slova ",popřípadě po zjištění nemoci z povolání".

§ 48 odst. 2 zní:

"(2) Ke snížení nebo zvýšení výdělku pracovníka po pracovním úrazu, popřípadě po zjištění nemoci z povolání v důsledku změny výše daně ze mzdy, k níž došlo z důvodů, které nesouvisí s jeho zdravotním stavem následkem pracovního úrazu, popřípadě nemoci z povolání, se při určení výše náhrady za ztrátu na výdělku nepřihlíží.".

Redakce

Přesunout nahoru