Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 244/1988 Sb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se určuje, co se považuje za omamné prostředky a jedy ve smyslu §187 a 188 trestního zákona

Částka 50/1988
Platnost od 30.12.1988
Účinnost od 01.01.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

244

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky

ze dne 30. prosince 1988,

kterou se určuje, co se považuje za omamné prostředky a jedy ve smyslu § 187 a 188 trestního zákona

Ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky stanoví podle § 195 trestního zákona č. 140/1961 Sb.:


§ 1

(1) Za omamné prostředky a jedy ve smyslu § 187 a 188 trestního zákona se považují látky uvedené v seznamech omamných a psychotropních látek a zvlášť nebezpečných jedů v přílohách zvláštního předpisu.1)

(2) Omamným prostředkem podle odstavce 1 není látka, se kterou se pod odborným dohledem zachází k účelu léčení, mírnění, prevenci nebo diagnóze chorob.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.


Ministr: JUDr. Kašpar v. r.

Poznámky pod čarou

1) Přílohy 1, 3, 4 nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví.

Přesunout nahoru