Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 241/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění vyhlášky č. 81/1988 Sb.

Částka 50/1988
Platnost od 30.12.1988
Účinnost od 01.01.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

241

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 30. prosince 1988,

kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění vyhlášky č. 81/1988 Sb.

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 123 odst. 1 písm. f) zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 188/1988 Sb., v dohodě s Ústřední radou odborů a Svazem družstevních rolníků:


Čl. I

Vyhláška č. 33/1984 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1988 Sb., se doplňuje takto:

Za § 34 se vkládá nový § 34a, který zní:

"§ 34a

V souvislosti s volbou a činností orgánů samosprávy 9) státních podniků, družstev, společných podniků a podniků zahraničního obchodu podle zvláštních předpisů 10) a podniků nebo hospodářských zařízení společenských organizací poskytne organizace pracovníkům náhrady jako při pracovních cestách.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.


Náměstek: Mařík v. r.

Poznámky pod čarou

9) Písm. l) přílohy vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 236/1988 Sb., o jiných úkonech v obecném zájmu.

10) Zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb. (úplné znění č. 184/1988 Sb.).
Zákon č . 88/1988 Sb., o státním podniku.
Zákon č. 90/1988 Sb., o zemědělském družstevnictví.
Zákon č. 94/1988 Sb., o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví.

Přesunout nahoru