Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 207/1988 Sb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1989

Částka 46/1988
Platnost od 28.12.1988
Účinnost od 01.01.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

207

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. prosince 1988

o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1989

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České socialistické republiky (dále jen "státní rozpočet republiky") se stanoví

částkou 169 689 600 000 Kčs,

celkové výdaje státního rozpočtu republiky

se stanoví částkou 169 689 600 000 Kčs

(příloha č. 1).

(2) Ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům národních výborů, a to:

neúčelové dotace ve výši 26 641 000 000 Kčs,

účelové subvence ve výši 24 940 600 000 Kčs

(příloha č. 2).

§ 2

Vláda České socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí, cen a mezd může, pokud tím nebude dotčena vyrovnanost státního rozpočtu republiky, promítnout do státního rozpočtu republiky zejména změny prováděcího státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky, organizační, metodické a cenové změny, změny v souvislosti s úpravami ekonomických nástrojů v zahraničním obchodě, změny v souvislosti se změnami úrovně kursu československé koruny a úpravu neúčelových dotací a účelových subvencí do rozpočtů národních výborů, jestliže se změní podmínky, za nichž byly neúčelové dotace a účelové subvence stanoveny.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.


Kempný v. r.

Pitra v. r.


Příloha č. 1 k zákonu České národní rady č. 207/1988 Sb.

Celkový přehled státního rozpočtu České socialistické republiky

Příjmyv tis. Kč
Příjmy ze socialistického hospodářství56 390 863
v tom:z hospodářství50 255 580
z vědy a techniky129 560
z peněžních a technických služeb4 388 571
ze společenských služeb a činností pro obyvatelstvo1 319 152
z obrany a bezpečnosti298 000
Daně od obyvatelstva a poplatky25 800 000
Ostatní příjmy1 326 237
Dotace ze státního rozpočtu federace86 172 500
Úhrn169 689 600
Výdajev tis. Kč
Výdaje ústředně řízených organizací118 108 000
v tom:na hospodářství34 083 130
na vědu a techniku2 688 571
na peněžní a technické služby2 595 274
na společenské služby a činnosti pro obyvatelstvo72 921 851
na obranu a bezpečnost4 331 100
na správu1 488 074
Neúčelové dotace do rozpočtů národních výborů26 641 000
Účelové subvence do rozpočtů národních výborů24 940 600
Úhrn169 689 600

Příloha č. 2 k zákonu České národní rady č. 207/1988 Sb.

Neúčelové dotace a účelové subvence do rozpočtů národních výborů obsažené ve státním rozpočtu České socialistické republiky

KrajNeúčelové dotace v tis. KčsÚčelové subvence v tis. Kčs
Národní výbor hlavního města Prahy5 732 7007 924 100
Středočeský2 175 9001 866 800
Jihočeský1 819 2001 753 400
Západočeský2 756 1001 674 000
Severočeský4 304 2003 668 500
Východočeský2 022 6001 712 400
Jihomoravský2 934 2002 999 600
Severomoravský4 896 100 3 341 800
Úhrn26 641 00024 940 600
Přesunout nahoru