Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 202/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o omezení vývozu některých chemikálií

Částka 43/1988
Platnost od 14.12.1988
Účinnost od 14.12.1988
Zrušeno k 30.10.1992 (505/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

202

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 18. listopadu 1988

o omezení vývozu některých chemikálií

Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví podle § 56 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb.:


§ 1

(1) K vývozu chemikálií nebo skupin chemikálií uvedených v příloze této vyhlášky je vždy třeba povolení federálního ministerstva zahraničního obchodu.

(2) Federální ministerstvo zahraničního obchodu může vázat udělení povolení podle odstavce 1 na splnění určitých podmínek nebo na předložení stanovených dokladů.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Ing. Štěrba v. r.


Příloha

Seznam chemikálií, jejichž vývoz je omezen

1. chlorkyan

2. kyanovodík

3. oxichlorid fosforečný

4. diacylchlorid kyseliny uhličité

5. chlorid fosforitý

6. trichlornitrometan (chlorpikrin)

7. thiodiglykol

8. hydrochlorid dimethylaminu

9. 2-chloretanol

10. sloučeniny obsahující vazbu methyl-fosfor

Přesunout nahoru