Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 196/1988 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců a zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře

Částka 43/1988
Platnost od 14.12.1988
Účinnost od 14.12.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

196.

ZÁKON

ze dne 14. prosince 1988,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců a zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. III

Zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře, ve znění zákona č. 147/1969 Sb., se mění takto:

V § 33 odst. 2 druhá věta zní: "Generálního prokurátora Československé socialistické republiky při plnění úkolů v ozbrojených silách a ozbrojených sborech zastupuje hlavní vojenský prokurátor.".


Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Husák v. r.

Indra v. r.

Adamec v. r.

Přesunout nahoru