Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 195/1988 Sb.Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1989

Částka 43/1988
Platnost od 14.12.1988
Účinnost od 01.01.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

195

ZÁKON

ze dne 13. prosince 1988

o státním rozpočtu československé federace na rok 1989

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu federace se stanoví částkou 223 640 800 000 Kčs.

Celkové výdaje státního rozpočtu federace se stanoví částkou 223 640 800 000 Kčs.

Celkový přehled státního rozpočtu československé federace je uveden v příloze.

(2) Z celkových výdajů státního rozpočtu federace činí:

A. Účelová dotace do státních rozpočtů republik

- České socialistické republice 40 626 810 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 26 808 485 000 Kčs

z toho:

I. dotace a subvence na vybrané

investiční akce s dosahem pro celou

federaci a další rozvoj republik

- České socialistické republice 10 295 900 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 7 005 700 000 Kčs

II. dotace na vybrané neinvestiční akce

- České socialistické republice 30 330 910 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 19 802 785 000 Kčs

v tom:

a) dotace na družstevní bytovou

výstavbu

- České socialistické republice 3 180 000 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 2 630 000 000 Kčs

b) dotace na individuální bytovou

výstavbu

- České socialistické republice 840 000 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 550 000 000 Kčs

c) dotace na modernizaci bytového fondu

- České socialistické republice 1 000 000 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 50 000 000 Kčs

d) dotace na státní programy technického rozvoje

- České socialistické republice 453 600 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 224 000 000 Kčs

e) vybrané druhy cenových dotací a intervencí

- České socialistické republice 12 004 300 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 9 389 000 000 Kčs

f) dotace na ekonomické nástroje v zahraničním obchodě

- České socialistické republice 11 531 000 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 6 324 000 000 Kčs

g) dotace na potřeby branné povahy včetně výzkumných a vývojových úkolů

- České socialistické republice 895 010 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 417 785 000 Kčs

h) dotace na odbornou přípravu zahraničních občanů dočasně zaměstnaných v čs. organizacích

- Slovenské socialistické republice 45 000 000 Kčs

i) dotace na preventivní zdravotnická opatření

- České socialistické republice 427 000 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 173 000 000 Kčs

B. Globální dotace

- České socialistické republice 45 545 690 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 30 523 515 000 Kčs.

§ 2

Vláda Československé socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může upravit závazné úkoly a limity státního rozpočtu federace, zejména v souladu se změnami státního plánu, změnami cenovými, organizačními, metodickými, s úpravami ekonomických nástrojů v zahraničním obchodě, změnami úrovně kursu Kčs a při uvolňování prostředků z vládní rozpočtové rezervy. Těmito opatřeními nesmí být dotčena vyrovnanost státního rozpočtu federace.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.


Husák v. r.

Indra v. r.

Adamec v. r.


Příloha k zákonu č. 195/1988 Sb.

Celkový přehled státního rozpočtu československé federace

Příjmy(v tisících Kčs)
Příjmy ze socialistického hospodářství223 181 515
z toho:
z hospodářství203 934 281
z vědy a techniky355 534
z peněžních a technických služeb16 871 110
ze společenských služeb a činností468 590
z obrany a bezpečnosti1 552 000
Daně od obyvatelstva a poplatky88 000
Ostatní příjmy371 285
Úhrnem223 640 800
Výdaje(v tisících Kčs)
Výdaje federálních organizací na
hospodářství43 217 775
vědu a techniku5 153 300
peněžní a technické služby3 648 685
společenské služby a činnosti pro obyvatelstvo1 637 960
obranu a bezpečnost24 032 908
správu2 445 672
Celkem80 136 300
Dotace ze státního rozpočtu federace
do státních rozpočtů republik celkem
143 504 500
Úhrnem223 640 800
Přesunout nahoru