Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 190/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví pevné částky náhrad za způsobení malých poruch v provozu vlaku na celostátních dráhách a vlečkách

Částka 41/1988
Platnost od 14.12.1988
Účinnost od 01.01.1989
Zrušeno k 01.01.1995 (266/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

190

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva dopravy a spojů

ze dne 11. října 1988,

kterou se stanoví pevné částky náhrad za způsobení malých poruch v provozu vlaku na celostátních dráhách a vlečkách

Federální ministerstvo dopravy a spojů stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 8 odst. 2 a § 29 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách:


§ 1

Organizace, které svou činností (např. investičními, udržovacími nebo opravářskými pracemi, při výstavbě a rekonstrukci komunikací nebo vedení v tělese dráhy, vkládáním mostních provizorií) a občané, kteří svým jednáním (např. nedbáním výstrahy na přejezdu, poškozením přejezdového zabezpečovacího zařízení, vstoupením nebo vjetím do průjezdného průřezu) způsobí malou poruchu v provozu jednotlivého vlaku na celostátních dráhách nebo vlečkách, a to tím, že dojde k prodloužení doby jeho jízdy mezi stanicemi nejdéle o 92 minut nebo dojde k zastavení nebo zdržení jednotlivého vlaku ve stanici, zastávce nebo na trati nejdéle o 180 minut, jsou povinni poskytnout drážnímu podniku 1) náhradu v pevně stanovených částkách podle § 2 anebo § 3.

§ 2

Výše náhrady za prodloužení doby jízdy jednotlivého vlaku se určí podle přílohy, která je součástí této vyhlášky. 2)

§ 3

Výše náhrady za zastavení nebo zdržení jednotlivého vlaku činí za prvních i jen započatých 5 minut 396,- Kčs a za každých dalších započatých 5 minut 82,- Kčs. 2)


§ 4

Zrušuje se výnos federálního ministerstva dopravy č.j. 21.975/75 ze dne 3. 12. 1975, kterým se stanoví pevné částky náhrad za pomalé jízdy vlaků a za zastavení nebo zdržení vlaku na celostátních dráhách a vlečkách, reg. v částce 36 Sbírky zákonů, ročník 1975.


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.


Ministr: Ing. Blažek v. r.

Poznámky pod čarou

1) Organizace jež zřizuje a provozuje dráhu (§ 6 odst. 1 zákona o dráhách).

2) Při prodloužení doby jízdy jednotlivého vlaku o více než 92 minut a při zastavení nebo zdržení jednotlivého vlaku o více než 180 minut se postupuje podle obecně závazných právních předpisů.


Příloha

Tabulka č. 1

Pevné částky náhrad za prodloužení doby jízdy vlaku motorové trakce v Kčs:

Pol.Prodloužení doby jízdy vlaku v minutáchVlak osobní dopravyVlak nákladní dopravy
1.1- 7305977
2.8-123781 097
3.13-174511 216
4.18-225241 336
5.23-275971 456
6.28-326701 576
7.33-377431 695
8.38-428161 815
9.43-478891 935
10.48-529622 055
11.53-571 0352 174
12.58-621 1082 294
13.63-671 1812 414
14.68-721 2542 534
15.73-771 3272 653
16.78-821 4002 773
17.83-871 4732 893
18.88-921 5463 013

Tabulka č. 2

Pevné částky náhrad za prodloužení doby jízdy vlaku elektrické trakce v Kčs:

Pol.Prodloužení doby jízdy vlaku v minutáchVlak osobní dopravyVlak nákladní dopravy
1.1- 7251232
2.8-12330296
3.13-17408360
4.18-22486424
5.23-27564488
6.28-32643552
7.33-37721616
8.38-42799680
9.43-47877744
10.48-52956808
11.53-571 034872
12.58-621 112936
13.63-671 1901 000
14.68-721 2691 064
15.73-771 3471 128
16.78-821 4251 192
17.83-871 5031 256
18.88-921 5821 320
Přesunout nahoru