Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 180/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 9/1988 Sb., o osvobození osobních počítačů, mikropočítačů a barevných televizních přijímačů od dovozního cla

Částka 38/1988
Platnost od 14.11.1988
Účinnost od 15.11.1988
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

180

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 11. listopadu 1988,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 9/1988 Sb., o osvobození osobních počítačů, mikropočítačů a barevných televizních přijímačů od dovozního cla

Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví podle § 44 odst. 2 zákona č. 44/1974 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 117/1983 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 9/1988 Sb., o osvobození osobních počítačů, mikropočítačů a barevných televizních přijímačů od dovozního cla, se mění a doplňuje takto:

1. Název vyhlášky zní: "o celních úlevách při dovozu některých druhů neobchodního zboží".

2. V § 1 se vypouštějí slova: "do 512 KB operační paměti".

3. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který zní:

"§ 2a

Sazba cla u zboží patřícího do položek celního sazebníku neobchodního zboží (příloha k vyhlášce č. 10/1988 Sb.) položka 4 a) až 4 c) - motorová vozidla, položka 11 a) a 11 b) - videorekordéry a videopřehrávače, položka 12 - videokamery pro barevný záznam, položka 14 a) až 14 e) přístroje zvukové a reprodukční techniky se snižuje o 50 %".

4. § 3 zní:

"§ 3

Celní úlevy podle této vyhlášky se poskytují jen na zboží dovážené v přiměřeném množství podle předpisů o neobchodních dovozech věcí. 1)".

5. Ustanovení § 4 se vypouští.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. listopadu 1988.


Ministr: Ing. Štěrba v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru