Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 177/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 68/1964 Sb., o přenesení působnosti státní správy ve věcech drah, a vyhláška č. 11/1979 Sb., o působnosti správ celostátních drah na úseku státního odborného technického dozoru na dráhách

Částka 38/1988
Platnost od 14.11.1988
Účinnost od 01.12.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

177

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva dopravy a spojů

ze dne 7. října 1988,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 68/1964 Sb., o přenesení působnosti státní správy ve věcech drah, a vyhláška č. 11/1979 Sb., o působnosti správ celostátních drah na úseku státního odborného technického dozoru na dráhách

Federální ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 19, 20 a 29 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 104/1974 Sb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstva dopravy č. 68/1964 Sb., o přenesení působnosti státní správy ve věcech drah, se mění a doplňuje takto:

V § 1 se za slovo "vykonávají" vkládají slova "Ústřední ředitelství Československých státních drah a".

Čl. II

Vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 11/1979 Sb., o působnosti správ celostátních drah na úseku státního odborného technického dozoru na dráhách, se mění a doplňuje takto:

V § 1 se za slova "se pověřují" vkládají slova "Ústřední ředitelství Československých státních drah,".


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1988.


Ministr: Ing. Blažek v. r.

Přesunout nahoru