Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 175/1988 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé

Částka 38/1988
Platnost od 14.11.1988
Účinnost od 01.01.1989
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

175.

Zákon

ze dne 8. listopadu 1988,

kterým se mění zákon č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé, se mění takto:

§ 3 písm. b) zní:

"b) určuje kurs československé koruny k zahraničním měnám na podkladě zásad schválených vládou Československé socialistické republiky; určuje cenu zlata v bankovních operacích,".

Čl. II

V § 2 odst. 1 zákona č. 41/1953 Sb., ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 25/1961 Sb., se vypouští text za slovy "československá koruna (Kčs)" a čárka za těmito slovy se nahrazuje tečkou.


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.


Husák v. r.

Indra v. r.

Adamec v. r.

Přesunout nahoru