Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 17/1988 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 3/1987 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť

Částka 2/1988
Platnost od 26.02.1988
Účinnost od 01.03.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

17

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky

ze dne 24. února 1988,

kterou se mění vyhláška č. 3/1987 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť

Ministerstvo školství České socialistické republiky a ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky stanoví po projednání se zúčastněnými ústředními orgány podle § 24 odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon):


Čl. I

Příloha vyhlášky ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 3/1987 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť, se mění takto:

V části b) "Ve všech odvětvích národního hospodářství" se věta na konci této části vypouští a nahrazuje větou, která zní: "Všechny učební a studijní obory, v nichž se žáci připravují pro organizace stanovené s ohledem na potřeby stabilizace pracovníků 1) ve vybraných územích při západní hranici Československé socialistické republiky vymezených vládou Československé socialistické republiky. 2)".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1988.


Ministryně práce a sociálních věcí České socialistické republiky: RSDr. Baumruková v. r.

Ministr školství České socialistické republiky: Juliš v. r.

Poznámky pod čarou

1) Organizace stanovené příslušným krajským národním výborem v dohodě s Českou plánovací komisí a ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR podle usnesení vlády ČSR č. 84/1986.

2) Ústřední věstník ČSR částka 4/1986.

Přesunout nahoru