Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Ústavní zákon č. 169/1988 Sb.Ústavní zákon o změnách průběhu státních hranic na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou

Částka 38/1988
Platnost od 14.11.1988
Účinnost od 14.11.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

169

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 9. listopadu 1988

o změnách průběhu státních hranic na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:


§ 1

Federální shromáždění souhlasí se Smlouvou mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o průběhu státních hranic v souvislosti s výsledky prvního společného přezkoušení průběhu československo-polských státních hranic na hraničních vodních tocích, podepsanou ve Varšavě dne 10. prosince 1986.

§ 2

Změny hranic Československé socialistické republiky a hranic České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky podle Smlouvy uvedené v § 1 nabývají platnosti dnem, kdy vstoupí v platnost tato Smlouva.


§ 3

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Husák v. r.

Indra v. r.

Adamec v. r.

Přesunout nahoru