Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Redakční oznámení č. 166/1988 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb

Částka 36/1988
Platnost od 26.10.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

166

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyb

1. v zákonu č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve slovenském vydání,

2. ve vyhlášce Slovenského báňského úřadu č. 71/1988 Sb., o výbušninách, v českém a slovenském vydání,

3. ve vyhlášce Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o výbušninách, v českém a slovenském vydání,

4. v oznámení Slovenského báňského úřadu o vydání výnosu č. 2180/1988 z 11. července 1988 uveřejněném v částce 26/1988 z 11. července 1988 uveřejněném v částce 26/1988 Sb., v českém a slovenském vydání

1. V § 1 odst. 1 má být v poslední větě místo slova "vrchný" slovo "hlavný".

V § 43 odstavci 5 má být místo "ktorá by tieto práce začala" správně "ktorá tieto práce začala".

2. V § 183 v bodě 3 má být místo "3. siedmy diel úpravy" správně "3. šiesta časť úpravy".

V příloze č. 8 v tabulce B je v sloupci nadepsaném "Druh trhaviny" v páté kolonce shora ("v uhlí") nesprávně uvedeno "BBT-PP, BBT-I"; správně má být jen "BBT-I".

3. V příloze č. 8 v tabulce B je v sloupci nadepsaném "Druh trhaviny" v páté kolonce shora ("v uhlí") nesprávně uvedeno "DBT-PP, DBT I"; správně má být jen "DBT I".

4. V textu uvedeném pod písmenem a) v bodě 2 má být místo "Úprava Slovenského banského úradu" správně uvedeno "Úprava Ústredného banského úradu".

Redakce

Přesunout nahoru