Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 141/1988 Sb.Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech

Částka 30/1988
Platnost od 21.09.1988
Účinnost od 21.09.1988
Zrušeno k 09.08.2000 (245/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

141.

Zákonné opatření

Předsednictva Federálního shromáždění

ze dne 21. září 1988,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech

Předsednictvo Federálního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


Čl. I

Zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění zákona č. 65/1965 Sb. a zákona č. 56/1975 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. Název zákona zní:

"o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech".

2. § 1 včetně nadpisu zní:

"§ 1

Státní svátky

Devátý květen, výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, a dvacátý osmý říjen, den vzniku samostatného československého státu, se prohlašují za státní svátky Československé socialistické republiky.".

3. § 2 odst. 1 zní:

"(1) Státní svátky 9. květen a 28. říjen jsou dny pracovního klidu.".

4. V § 3 se vypouští písmeno c) a dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).


Čl. II

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Přesunout nahoru