Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 132/1988 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o prohlášení Archivu České koruny za národní kulturní památku

Částka 28/1988
Platnost od 01.09.1988
Účinnost od 01.09.1988
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

132

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 17. srpna 1988

o prohlášení Archivu České koruny za národní kulturní památku

Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 97/1974 Sb., o archivnictví:


§ 1

Archivní soubor Archiv České koruny se prohlašuje za národní kulturní památku.

§ 2

Archiv České koruny tvoří 2525 archiválií, které dokumentují českou státnost od doby vlády přemyslovské dynastie. Inventární seznam archiválií je uložen ve Státním ústředním archivu v Praze, který Archiv České koruny spravuje.

§ 3

Z Archivu České koruny, který má nenahraditelný kulturní význam a který je nutno zachovat pro budoucí generace, nelze oddělovat jeho jednotlivé součásti.


§ 4

Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Adamec v. r.

Přesunout nahoru