Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 131/1988 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče

Částka 27/1988
Platnost od 16.08.1988
Účinnost od 16.08.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

131

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky

ze dne 8. července 1988,

kterou se mění vyhláška č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 11 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu:


Čl. I

Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče, se mění takto:

1. V § 58 odst. 1 se vypouštějí slova "za některé protetické práce v péči o chrup".

2. § 59 zní:

"§ 59

(1) V péči o chrup je nemocný povinen dodat drahý kov obsahující zlato potřebný ke zhotovení protetického výrobku nebo uhradit hodnotu zlata obsaženého v dentální slitině a uhradit náklady spojené se zlacením nebo jiným pokovením.

(2) Nemocní, jejichž zdravotní stav vyžaduje zhotovení protetického výrobku z dentální slitiny obsahující zlato, hradí hodnotu zlata obsaženého v dentální slitině ve výši velkoobchodní ceny účtované zdravotnické organizaci. 1) Odborné posouzení zdravotního stavu přísluší v těchto případech vedoucímu lékaři stomatologického oddělení nemocnice s poliklinikou ve spolupráci s příslušným odborníkem pro obor stomatologie. 2)".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Prof. MUDr. Prokopec CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Výměr Státního cenového úřadu čj. 161 298/68.

2) Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR č. 8/1982 Věst. MZ ČSR o odborném řízení zdravotnických služeb (reg. v částce 16/1982 Sb.).

Přesunout nahoru