Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 109/1988 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zřízení medaile Za zásluhy o Československou lidovou armádu

Částka 23/1988
Platnost od 23.06.1988
Účinnost od 01.07.1988
Zrušeno k 15.10.1990 (404/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

109

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 2. června 1988

o zřízení medaile Za zásluhy o Československou lidovou armádu

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 9 odst. 4 zákona č. 62/1962 Sb., o propůjčování vyznamenání:


§ 1

Zřizuje se čestné uznání medaile Za zásluhy o Československou lidovou armádu I. a II. stupně (dále jen medaile").

§ 2

(1) Medaile se uděluje k ocenění mimořádných zásluh, vynikajících výsledků a dlouholeté obětavé práce pro rozvoj Československé lidové armády. Uděluje se zejména

a) za statečnost a odvahu při plnění vojenských povinností,

b) za vynikající výsledky v bojové a politické přípravě,

c) za aktivní rozvíjení spolupráce s ozbrojenými silami členských států Varšavské smlouvy,

d) za významný podíl na zajišťování všestranné připravenosti Československé lidové armády k obraně státu.

(2) Medaili lze udělit

a) jednotlivcům i kolektivům Československé lidové armády, vojsk ministerstva vnitra a Pohraniční stráže, Sboru národní bezpečnosti, Sboru ozbrojené ochrany železnic a Sboru ozbrojené ochrany letišť,

b) jiným občanům Československé socialistické republiky, státním, hospodářským a společenským orgánům a organizacím,

c) příslušníkům ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy.

§ 3

(1) Medaili uděluje ministr národní obrany Československé socialistické republiky; může ji odejmout tomu, kdo se dopustil jednání, které ho činí nehodným této medaile nebo vyjde-li najevo, že mu byla udělena nezaslouženě.

(2) Podrobnosti o medaili a jejím udělování stanoví ministr národní obrany Československé socialistické republiky.

§ 4

Věci související s udělováním medaile přísluší federálnímu ministerstvu národní obrany.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1988.


Štrougal v. r.

Přesunout nahoru