Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c9/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 9/1987
Platnost od 25.05.1987
Účinnost od 01.09.1987
Zrušeno k 26.03.2001 (107/2001 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky - hlavní hygienik České socialistické republiky

vydal podle § 71 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky - hlavního hygienika České socialistické republiky o hygienických požadavcích na zřizování a provoz zařízení společného stravování (čj. HEM-351.6-22.12.86 za dne 6. 5. 1987).

Směrnice stanoví hygienické požadavky na zřizování a provoz zařízení společného stravování všech typů, na výrobu pokrmů (s výjimkou pokrmů s prodlouženou dobou trvanlivosti), hygienické požadavky na stravování dětí a dorostu, povinnosti provozovatelů a pracovníků zařízení společného stravování a zrušují směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky - hlavního hygienika České socialistické republiky č. 26/1961 sb. Hygienické předpisy, o hygienické a protiepidemické péči při společném stravování (čj. HE-351.6-15.2.61 ze dne 5. 5. 1961).

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. září 1987.

Směrnice jsou uveřejněny ve sbírce Hygienické předpisy pod pořadovým číslem 72/1987, svazek 64 a ve Věstníku vlády ČSR pro národní výbory. Směrnice lze koupit v prodejně n. p. Kniha v Praze 2 - Nové Město, Lípová č. 6. Do směrnic lze nahlédnout u okresních a krajských hygieniků a u městských a místních národních výborů.

Přesunout nahoru