Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c9/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 9/1987
Platnost od 25.05.1987
Účinnost od 01.04.1987
Zrušeno k 01.06.1988 (o4/c17/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR, Českým výborem Odborového svazu pracovníků místního hospodářství a Českým výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 17. března 1987 čj. MH/ 13-2355/780/87 o odchylném uplatňování mzdových forem v organizacích místního hospodářství, drobných provozovnách národních výboru a rozpočtových zařízeních výborů pro komunální služby.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1987 a vztahuje se na pracovníky uvedené v § 1 odst. 1 uvedeného výnosu.

Výnos bude uveřejněn v Provozním zpravodajství, částka 7/1987. Lze do něj nahlédnout ve všech organizacích místního hospodářství, na odborech místního hospodářství krajských národních výborů a Národního výboru hlavního města Prahy a na odborech místního hospodářství okresních národních výborů.

Dnem účinnosti tohoto výnosu se zrušují:

1. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 5. února 1985 čj. MH/13-1243/373/85 o výjimkách pří uplatňování mzdových forem v organizacích místního hospodářství řízených národními výbory (reg. v částce 8/1985 Sb.).

2. Směrnice ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 15. června 1982 čj. MH/4-586/5508/1982 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům (reg. v částce 1/1983 Sb.).

3. Směrnice ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 15. června 1982 čj. MH/4-594/5508/1982 pro poskytování osobního ohodnocení technickohospodářským pracovníkům (reg. v částce 1/1983 Sb.).

Podle přílohy směrnice ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 15. června 1982 čj. MH/4-594/5508/1982 pro poskytování osobního ohodnocení technickohospodářským pracovníkům postupují organizace do dne, který podle podmínek a kritérií stanovených pro druhou etapu programu zvýšení ekonomické účinnosti mzdové soustavy stanovených usnesením vlády ČSSR ze dne 2. února 1984 č. 2 a ze dne 16. května 1985 č. 110 určí ministerstvo vnitra, a pokud jde o organizace řízené národními výbory, krajský národní výbor (Národní výbor hlavního města Prahy).

Přesunout nahoru