Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c7/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 7/1987
Platnost od 23.04.1987
Účinnost od 01.04.1987
Zrušeno k 01.01.2004 (392/2003 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Český báňský úřad

vydal podle § 57 odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 10 písm. a) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy, a v dohodě s výbory příslušných odborových svazu a příslušnými ústředními orgány státní správy výnos ze dne 18. prosince 1986 čj. 6365/86 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.

Výnosem se zrušuje § 67, 68 a 69 výnosu Českého báňského úřadu č. 17/1981 Ú. v. ČSR o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu pro vrtné a geofyzikální práce a pro těžbu, úpravu a podzemní skladování kapalných nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách (reg. v částce 33/1981 Sb.).

Výnos bude uveřejněn v Ústředním věstníku České socialistické republiky.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1987.

Přesunout nahoru