Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o20/c6/1987 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

Částka 6/1987
Platnost od 13.04.1987
Účinnost od 03.02.1987
Zrušeno k 01.01.1991
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, a další související zákony

Cílem novela zákona je umožnění rychlejší a efektivnější přípravy staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury, jakož i infrastruktury elektronických komunikací, a nastavení povolovacích procesů tak, aby jejich délka nebránila včasnému zahájení realizace potřebných staveb.

Poslední změna: 28.11.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády o prohlášení území vybraných částí měst Františkovy Lázně, Karlovy Vary a Mariánské Lázně s léčebně-terapeutickou krajinou za památkové rezervace

Nařízení vlády prohlašuje mimořádně hodnotná území lázeňských měst Františkovy Lázně, Karlovy Vary a Mariánské Lázně včetně jejich léčebně-terapeutické krajiny za památkové rezervace.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.12.2017 pod číslem 430/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018