Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c6/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 6/1987
Platnost od 13.04.1987
Účinnost od 01.01.1986
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo

I. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády

2. výnos ze dne 26. listopadu 1986 čj. 12800-FS/5-1986 o odměňování dělníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. května 1987. Tímto dnem se zrušují

a) výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 30. června 1982 čj. 7000-FS/5-1982 o odměňování dělníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. v částce 34/1982 Sb.);

b) výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 10. července 1984 čj. 8600-FS/5-1984, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 30. června 1982 čj. 7000-FS/5-1982 o odměňování dělníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. v částce 7/1985 Sb.);

c) výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 3. února 1982 čj. 1300-FS/5-1981 o odměňování dělníků kartografické a polygrafické výroby topografické služby Československé lidové armády (reg. v částce 13/1982 Sb.);

Federální ministerstvo obrany vydalo podle § 123 odst. 2 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a po projednání s ústředním výborem Federálního odborového svazu pracovníků Československé armády výnos č. 6 ze dne 14. listopadu 1990, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 26. listopadu 1986 č.j. 12800-FS/5-1986 o odměňování dělníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. v částce 6/1987 Sb.). Výnosem se přejímají opatření z vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 269/1990 Sb., o zjednodušení úpravy odměňování dělníků, obchodně provozních a technickohospodářských pracovníků. Výnos se vztahuje na dělníky v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva obrany. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991, je zveřejněn ve Sborníku výnosů FMO ročník 1990 a lze do něj nahlédnout na Federálním ministerstvu obrany.

II. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působností federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády

3. výnos ze dne 18. prosince 1986 čj. 13 024-FS/5-1986, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 8. února 1982 čj. 1450-FS/5-1981 o odměňování dělníků ve vojenských lázeňských a rekreačních zařízeních.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. února 1987; v organizaci však nabývá účinnosti až dnem, který podle podmínek a kritérií stanovených pro druhou etapu programu zvýšení ekonomické účinnosti mzdové soustavy určí finanční správa federálního ministerstva národní obrany.

Do výnosů je možno nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany.

Přesunout nahoru