Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c6/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 6/1987
Platnost od 13.04.1987
Účinnost od 01.01.1986
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo

I. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády

II. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působností federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády

3. výnos ze dne 18. prosince 1986 čj. 13 024-FS/5-1986, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 8. února 1982 čj. 1450-FS/5-1981 o odměňování dělníků ve vojenských lázeňských a rekreačních zařízeních.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. února 1987; v organizaci však nabývá účinnosti až dnem, který podle podmínek a kritérií stanovených pro druhou etapu programu zvýšení ekonomické účinnosti mzdové soustavy určí finanční správa federálního ministerstva národní obrany.

Do výnosů je možno nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany.

Přesunout nahoru