Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o16/c6/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 6/1987
Platnost od 13.04.1987
Účinnost od 01.03.1987
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Slovenský banský úrad

vydal podľa § 57 ods. 1 písm. d) a ods. 2 zákona č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon) po dohode so Slovenským výborom odborového zväzu pracovníkov baní a energetiky a s príslušnými ústrednými orgánmi úpravu z 30. decembra 1986 č. 4199/1986, ktorou sa mení a dopĺňa úprava Slovenského banského úradu z 1. februára 1971 č. 10/1971 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky v organizáciách podliehajúcich banskému zákonu, registrovaná v čiastke 12/1971 Zb.

Úprava sa vzťahuje na organizácie podliehajúce dozoru štátnej banskej správy. Zohľadňuje nové poznatky v protivýbuchovej prevencii v hlbinných baniach.

Úprava nadobúda účinnosť 1. marcom 1987. Rozeslala sa príslušným ústredným orgánom štátnej správy, nimi riadeným organizáciám a obvodným banským úradom. Možno do nej nahliadnuť na Slovenskom banskom úrade a na obvodných banských úradoch.

Přesunout nahoru