Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o12/c6/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 6/1987
Platnost od 13.04.1987
Účinnost od 01.01.1987
Zrušeno k 01.03.1993 (82/1993 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky

vydalo podle § 50 písm. d) zákona České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 138/1982 Sb., v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Českou odborovou radou a po projednání s Českým výborem Svazu družstevních rolníků výnos ze dne 23. 10. 1986 čj. 411-8625 o úhradě za ubytování a základní péči poskytovanou v domovech pro matky s dětmi.

Tento výnos upravuje výši a podmínky úhrady za ubytování a základní péči v domovech pro matky s dětmi.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1987. Je uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí ČSR, řada B, částka 1/1987. Lze do něj nahlédnout na ministerstvu práce a sociálních věcí ČSR, v odborech sociálních věcí a pracovních sil krajských národních výborů, odboru sociálních věcí Národního výboru hl. m. Prahy a odborech sociálních věcí a zdravotnictví okresních národních výborů.

Přesunout nahoru