Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c26/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 26/1987
Platnost od 29.12.1987
Účinnost od 01.01.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě se Státní plánovací komisí, federálním ministerstvem financí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky Státní bankou československou a Ústřední radou odborů výnos čj. 51-32 ze dne 10. prosince1987, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 5. dubna 1985 čj. 53-21630-5162 o postupu při usměrňovaní mzdových prostředků.

Výnosem se mění a doplňují zejména ustanovení o připočitatelných částkách, odpočitatelných částkách a fondu odměn.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1988.

Výnos byl zaslán federálním ústěním orgánům, ústředním orgánům republik a krajským národním výborům, u nichž lze do něj nahlédnout. Výnos bude publikován ve Zpravodaji federálního ministerstva práce a sociálních věcí.

Přesunout nahoru