Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c26/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 26/1987
Platnost od 29.12.1987
Účinnost od 01.01.1988
Zrušeno k 31.12.1991 (577/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo financí

podle § 391 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb., a podle § 28 písm. d) a e) zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla), ministerstvo financí České socialistické republiky podle § 39 odst. 2 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky), a ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky podle § 39 odst. 3 písm. a) zákona Slovenské národní rady č. 32/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla), vydalo výnos o financování komunální bytové výstavby a výstavby technického a občanského vybavení ze dne 12 prosince 1987, FMF čj. XV/19 525/87, MF ČSR čj. 122/22 538/87, MF SSR čj. 1/2377/87. Tímto výnosem se ruší směrnice ministerstva financí České socialistické republiky čj. 365/5.914/81 ze dne 16. dubna 1981 o převodech vybraných objektů občanské vybavenosti financovaných účelové subvence národními výbory na jiné uživatele, které byly uveřejněny ve Finančním zpravodaji č 6/1981 a registrovány v částce 16/1981 Sb., a směrnice ministerstva financí Slovenské socialistické republiky čj. 3/270/1981 z 26. března 1981 o převodech vybraných objektů občanské vybavenosti financovaných z účelové státní subvence národními výbory jiným uživatelům, které byly uveřejněny ve Finančním zpravodaji č. 6/1981.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1988 a vztahuje se na stavby komplexní bytové výstavby zahájené po 1. lednu 1988. Výnos bude publikován ve Finančním zpravodaji.

Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu financí, ministerstvu financí České socialistické republiky, ministerstvu financí Slovenské socialistické republiky a všech krajských národních výborech, Národním výboru hlavního města Prahy a Národním výboru hlavního města SSR Bratislavy.

Přesunout nahoru