Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o13/c26/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 26/1987
Platnost od 29.12.1987
Účinnost od 01.01.1988
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ústrední výbor Národní fronty Československé socialistické republiky

podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s ústředním výborem Národní fronty České socialistické republiky, ústředním výborem Národní fronty Slovenské socialistické republiky, federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací vydal:

1. směrnice ze dne 28. října 1987 čj. 137/87 o odměňování technickohospodářských pracovníků v nevýrobních oborech činnosti hospodářských zařízení organizací v ekonomické působnosti Národní fronty.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1988; v jednotlivých hospodářských zařízeních však nabývají účinnosti až dnem, který podle podmínek a kritérií stanovených pro druhou etapu programu zvýšení účinnosti mzdových soustav určí ústřední výbor Národní fronty Československé socialistické republiky;

2. směrnice ze dne 18. listopadu 1987 čj. 152/87, kterými se mění a doplňují směrnice ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky ze dne 11. června 1986 čj. 89/86 pro odměňování technickohospodářských pracovníků v některých hospodářských zařízeních organizací v ekonomické působnosti Národní fronty (reg. v částce 7/1987 Sb.).

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1988.

Do směrnic je možno nahlédnout na ústředním výboru Národní fronty Československé socialistické republiky.

Přesunout nahoru