Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c25/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 25/1987
Platnost od 28.12.1987
Účinnost od 01.09.1987
Zrušeno k 12.06.1992 (251/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků zdravotnictví:

1. výnos ze dne 6. srpna 1987 čj. EP-614-20.7.1987 o mzdovém zvýhodnění zdravotnických pracovníků ve vymezeném území pohraničí.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1987;

3. výnos ze dne 11. září 1987 čj. EP/600-1.9.1987, kterým se mění platový řád pro učitele Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze (reg. v částce 16/1972 Sb.).

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. října 1987.

Do výnosů uvedených pod bodem 1 a 2 lze nahlédnout ve všech ústavech národního zdraví a na odborech zdravotnictví krajských národních výborů v ČSR a na odboru zdravotnictví NV hlavního města Prahy. Do výnosu uvedeného pod bodem 3 lze nahlédnout v Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze. Do všech výnosů pak lze nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví ČSR.

Přesunout nahoru