Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c25/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 25/1987
Platnost od 28.12.1987
Účinnost od 01.12.1987
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo všeobecného strojírenství

vydalo podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu výnos č. 1/1987, kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie, vydaný výnosem FMVS č. 4/1979 (reg. v částce 1/1979 Sb.), ve znění výnosů FMVS č. 4/1979 (reg. v částce 12/1979 Sb.) a č. 6/1981 (reg. v částce 2/1982 Sb.).

Podle tohoto výnosu se pro účely důchodového zabezpečení zařazují do I. pracovní kategorie s věkovou hranicí 58 let některá zaměstnání vykonávaná s prokázanými chemickými karcinogeny a při pracovních procesech s rizikem chemické karcinogenity. Dále se doplňují popisy pracovních činností u některých povolání zařazených do I. nebo II. pracovní kategorie.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1987. Byl zaslán všem organizacím resortu všeobecného strojírenství a publikován ve Věstníku FMVS č. 2/1987. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu všeobecného strojírenství, v jim řízených generálních ředitelstvích VHJ a v organizacích v působnosti FMVS.

Přesunout nahoru