Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c25/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 25/1987
Platnost od 28.12.1987
Účinnost od 01.12.1987
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství

vydalo podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos č. 1/1987 ze dne 15. 10. 1987 čj. 033 738/87, jímž se mění a doplňuje výnos č. 2/1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie, ve znění výnosu č. 1/1979, č. 3/1983 a a č. 3/1985.

Výnos č. 2/1978 je registrován v částce 10/1979 Sb., výnos č. 1/1979 je registrován v částce 10/1979 Sb., výnos č. 3/1983 je registrován v částce 23/1983 Sb., výnos č. 3/1985 je registrován v částce 18/1986 Sb.

Výnosem se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení.

Výnos nabude účinnosti 1. prosince 1987.

Do výnosu možno nahlédnout na federálním ministerstvu hutnictví a těžkého strojírenství, generálních ředitelstvích VHJ resortu hutnictví a těžkého strojírenství a v organizacích přímo řízených citovaným ministerstvem.

Přesunout nahoru