Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c22/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 22/1987
Platnost od 30.11.1987
Účinnost od 01.11.1987
Zrušeno k 01.11.1988 (162/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo obchodu České socialistické republiky

vydalo podle § 56 zákona č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě, k provedení § 5 zákona výnos č. 9/1987 ze dne 6. října 1987 o zákazu prodeje některých druhů zboží ve vnitřním obchodě organizacím.

Výnos vymezuje určité druhy zboží, které socialistické organizace oprávněné provozovat maloobchodní činnost nemohou prodávat organizacím, pokud platí bezhotovostně a dále stanovuje, ve kterých případech se zákaz bezhotovostního prodeje zboží ve vnitřním obchodě na organizace nevztahuje.

Výnos nabude účinnosti dnem 1. listopadu 1987 a bude uveřejněný ve Věstníku ministerstva obchodu ČSR v částce 9 pod pořadovým číslem 9. Do výnosu bude možno nahlédnout na ministerstvu obchodu ČSR.

Dnem účinnosti tohoto výnosu pozbývá platnosti výnos ministerstva obchodu ČSR č. 8/1984 Věstníku MO ČSR o rozsahu a podmínkách prodeje zboží ve vnitřním obchodě socialistickým organizacím (reg. v částce 31/1984 Sb.).

Přesunout nahoru