Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c21/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 21/1987
Platnost od 17.11.1987
Účinnost od 01.04.1972
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků místního hospodářství sběrnice ministerstva vnitra č. 16 ze dne 20, 3, 1972 čj. MH/4-358/1972 o mzdovém zvýhodnění pracovníků v organizacích místního hospodářství pracujících ve vybraných oblastech v pohraničí.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. dubna 1972 a jsou uveřejněny v Provozním zpravodajství částka 14-15 ze dne 5. května 1972.

Do těchto směrnic, kterými se upravuje mzdové zvýhodnění pracovníků v organizacích místního hospodářství pracujících ve vybraných oblastech v pohraničí, lze nahlédnout na ministerstvu vnitra České socialistické republiky správě pro místní hospodářství, v odboru místního hospodářství krajských a okresních národních výborů a v organizacích místního hospodářství.

Přesunout nahoru