Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c21/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 21/1987
Platnost od 17.11.1987
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo podle ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství pod čj. SD/33-3955/1987 ze dne 15. října 1987 výnos, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 12. března 1987 čj. SD/33-1001/1987 o poskytování jízdních a přepravních výhod ve veřejné silniční dopravě.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1988. Lze do něj nahlédnout v odborech doprav krajských národních výborů, Národního výboru hlavního města Prahy a na ministerstvu vnitra České socialistické republiky - Správě pro dopravu.

Přesunout nahoru