Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c21/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 21/1987
Platnost od 17.11.1987
Účinnost od 17.11.1987
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo stavebnictví České socialistické republiky

oznamuje, že byly zrušeny:

1. Směrnice MSv č. 34/1960 pro skartaci (vyřazování) písemností vzniklých z činnosti ministerstva stavebnictví a z činnosti organizací jím přímo řízených a organizací jím plánovaných a spravovaných NV (reg. v č. 34/1966 Sb.).

2. Výnos č. 3/1968 MSv z 9. 1. 1968 o určení pracovišť, na které se v podnicích průmyslové výroby vztahuje zvláštní úprava nocležného (reg. v č. 49/1968 Sb.).

3. Směrnice č. 4/1968 MSv z 12. 3. 1968, kterými se mění směrnice č. 51/1965 k zákoníku práce (reg. v č. 49/1968 Sb.).

4. Výnos MSv ČSR čj. OPIA 142/72, kterým se vydává oborový kalkulační vzorec pro kalkulaci ceny průmyslových výkonů odvětví průmyslu stavebních hmot a pokyny k němu (reg. v č. 9/1974 Sb.).

5. Výnos MSv ČSR č. 4/1973 z 26. 7. 1973 o vydání oborového kalkulačního vzorce pro kalkulaci ceny stavebních prací a pokyny k němu (reg. v č. 9/1974 Sb.).

6. Směrnice MSv ČSR čj. 24796/79-Va/3 o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby v období kalendářního roku a sezóny (reg. v č. 4/1980 Sb.).

7. Směrnice č. 2/1981 MSv ČSR z 27. 2. 1981, kterými se mění a doplňuje účtová osnova a směrnice k účetní osnově pro hospodářské organizace (reg. v č. 11/1982 Sb.).

8. Směrnice č. 6/1981 MSv ČSR z 18. 11. 1981, kterými se mění a doplňují směrnice č. 2 z 27. 2. 1981, kterými se mění a doplňují účtová osnova a směrnice k účtové osnově pro hospodářské organizace (reg. v č. 11/1982 Sb.).

9. Směrnice č. 3/1981 MSv ČSR z 16. 6. 1981 o vyhlášení bilančních indexů pro přecenění dodávek stavebních prací k 1. lednu 1982 (reg. v č. 11/1982 Sb.).

10. Směrnice č. 2/1982 MSv ČSR z 30. 3. 1982 pro uplatňování mzdových forem ve stavebnictví (reg. v č. 3/1983 Sb.).

11. Směrnice č. 4/1983 MSv ČSR z 5. 12. 1983 pro poskytování mimořádných odměn k zajišťování operativních úkolů při výstavbě souboru staveb Výroba barevných obrazovek v k. p. Tesla Rožnov a stavby pro barevnou televizní obrazovku ve Valašském Meziříčí (reg. v č. 19/1984 Sb.).

Přesunout nahoru