Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c20/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 20/1987
Platnost od 30.10.1987
Účinnost od 01.01.1986
Zrušeno k 01.01.1990 (202/1989 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo financí vydalo

v dohodě s Federálním statistickým úřadem a Federálním cenovým úřadem podle § 35 odst. 3 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, tyto průřezové oborové kalkulační vzorce:

1. Oborový kalkulační vzorec montážních prací a pokyny k němu čj. VII/1-19 459/1985 z 31. října 1985.

Tento oborový kalkulační vzorec a pokyny k němu byly publikovány ve Finančním zpravodaji č. 9/1985, jsou závazné pro všechny organizace, které provádějí výkony v oborech 547 a 927 jako plánovanou pravidelnou činnost, a nabývají účinnosti dnem 1. 1. 1986. Současně se ruší účinnost oborového kalkulačního vzorce montážních prací a pokynů k němu vydaných FMF pod čj. XV/1/27 405/76 z 22. listopadu 1976 a uveřejněných ve Finančním zpravodaji č. 1/1977 (registrováno v částce 12/1977 Sb.).

2. Oborový kalkulační vzorec pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny za užívání ubytovacího zařízení a pokyny k němu čj. VII/2-23 577/1985 z 23. prosince 1985.

Tento oborový kalkulační vzorec a pokyny k němu byly publikovány ve Finančním zpravodaji č. 2-3/1986, jsou závazné pro organizace všech vlastnických forem, které provádějí výkony v oboru 953.4 a 952.2 jako plánovanou pravidelnou činnost a kdy je pro ubytovací zařízení zřízen samostatný vnitropodnikový organizační útvar (nejméně hospodářské středisko), a nabývají účinnosti dnem 1. 1. 1986. Současně se ruší účinnost oborového kalkulačního vzorce pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny za užívání ubytovacího zařízení a pokynů k němu vydaných FMF pod čj. XV/3-27 964/1976 z 2. prosince 1976 a uveřejněných ve Finančním zpravodaji č. 3/1977 (registrováno v částce 12/1977 Sb.).

3. Oborový kalkulační vzorec pro kalkulaci složek ceny vývozních a dovozních výkonů a pokyny k němu čj. VII/2-23 578/1985 z 28. prosince 1985.

Tento oborový kalkulační vzorec a pokyny k němu byly publikovány ve Finančním zpravodaji č. 2-3/1986, jsou závazné pro všechny organizace, které provádějí vývozní a dovozní výkony v oborech 943.1 a 943.2, a nabývají účinnosti dnem 1. 1. 1986. Současně se ruší účinnost oborového kalkulačního vzorce pro kalkulací složek ceny vývozních a dovozních výkonů a pokynů k němu vydaných FMF pod čj. XV/3-30 820/1976 z 31. prosince 1976 a uveřejněných ve Finančním zpravodaji č. 3/1977 (registrováno v částce 12/1977 Sb.) a jejich zpřesnění čj. XV/3-13 961/1981 z 30. září 1981 uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 11/1981 (registrováno v částce 8/1982 Sb.) a čj. XV/3-7 612/1982 z 28. dubna 1982 uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 5/1982 (registrováno v částce 10/1983 Sb.).

4. Oborový kalkulační vzorec pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny projektových prací a inženýrské činnosti a pokyny k němu čj. VII/2-23 580/1985 z 29. prosince 1985.

Tento oborový kalkulační vzorec a pokyny k němu byly publikovány ve Finančním zpravodaji č. 2-3/1986, jsou závazné pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny projektových prací a inženýrské činnosti zařazených v oborech 906 a 973 a nabývají účinnosti dnem 1. 1. 1986. Současně se ruší účinnost oborového kalkulačního vzorce pro projektové práce a inženýrskou činnost a pokynů k němu schválených FMF čj. XV/1-27 265/1976 z 6. 12. 1976 uveřejněných ve Finančním zpravodaji č. 8/1977 a jeho dodatku čj. XV/2-13 858/81 ze dne 24. 7. 1981 uveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 9/1981 a výnosu č. 10 FMTIR ze dne 10. srpna 1981 (registrováno v částce 27/1981 Sb.).

5. Oborový kalkulační vzorec pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny stavebních prací a pokyny k němu čj. VII/2-24 000/1985 z 29. prosince 1985.

Tento oborový kalkulační vzorec a pokyny k němu byly publikovány ve Finančním zpravodaji č. 9/1986, jsou závazné pro kalkulaci vlastních nákladů na stavební práce prováděné organizacemi, které patří do odvětví 41 - Stavební výroba, a nabývají účinnosti dnem 1. 1. 1986. Současně se ruší účinnost oborového kalkulačního vzorce stavebních prací a pokynů k němu schválených FMF čj. XV/1-31 000/1976 z 31. 12. 1976 a uveřejněných ve Finančním zpravodaji č. 8/1977.

6. Oborový kalkulační vzorec pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny prací a služeb výpočetní a jiné techniky a pokyny k němu čj. VII/2-7 957/1987 z 22. května 1987.

Tento oborový kalkulační vzorec a pokyny k němu byly publikovány ve Finančním zpravodaji č. 3/1987, jsou závazné pro všechny organizace, které provádějí výkony v oboru 971 jako svou hlavní činnost nebo poskytují tyto výkony pravidelně externím odběratelům, a nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1988. Současně se ruší účinnost oborového kalkulačního vzorce pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny prací a služeb výpočetní a jiné techniky a pokynů k němu vydaných FMF pod čj. XV/3/28 599/1976 z 16. 12. 1976 a uveřejněných ve Finančním zpravodaji č. 3/1977 (registrováno v částce 12/1977 Sb.), ve znění čj. XV/3-24 598/1979 z 18. 1. 1980 uveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 1/1980 (registrováno v částce 18/1980 Sb.).

Přesunout nahoru