Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c18/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 18/1987
Platnost od 29.09.1987
Účinnost od 29.09.1987
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo priemyslu Slovenskej socialistickej republiky

vydalo po dohode s Federálnym minísterstvom práce a sociálnych vecí a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky podľa ustanovenia § 12 ods. 3 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení výnos č. 1/1987-E z 12. januára 1987, ktorým sa mení a dopĺňa úprava č. 1/1979-E Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky z 1. februára 1979 o zaradení zamestnaní na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie registrovaná v čiastke 30/1979 Zb. v znení úpravy č. 3/1980-E z 20. februára 1980 registrovanej v čiastke 20/1980 Zb., v znení úpravy č. 1/1981-E z 3. júla 1981 registrovanej v čiastke 1/1982 Zb.

Výnosom sa mení a dopĺňa rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie v súvislosti s dôchodkovým zabezpečením.

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov.

Do výnosu možno nahliadnuť na Ministerstve priemyslu Slovenskej socialistickej republiky a na útvaroch ekonomiky práce a miezd organizácií rezortu.

Přesunout nahoru