Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c18/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 18/1987
Platnost od 29.09.1987
Účinnost od 01.01.1986
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo elektrotechnického průmyslu

vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, a dalších předpisů jej provádějících výnos č. 2/1985 ze dne 21. 12. 1985, jímž se mění a doplňuje výnos č. 4/1982, kterým byl vydán resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie.

Podle tohoto výnosu se pro účely důchodového zabezpečení zařazují do I. a II. pracovní kategorie některé profese skupin: 01 - práce v podzemí, 03 - v jaderné elektrárně v kontrolovaném pásmu za hygienickou smyčkou, 06 - povrchová a vnitřní úprava kovů a výrobků, 07 - strojírenská výroba, 08 - výroba elektroinstalačního materiálu plastických hmot a kabelů, 11 - montáže mimo závod, 12 - vnitrozávodová doprava, 13 - údržba strojů a zařízení, 15 - ostatní pracovní činnosti, 16 - technickohospodářští pracovníci.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1986, byl rozeslán zainteresovaným ústředním orgánům státní správy a organizacím resortu elektrotechnického průmyslu ČSSR. Lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu elektrotechnického průmyslu a na generálních ředitelstvích koncernů a ředitelstvích přímo řízených organizací. Nezrušují se jím žádné dřívější předpisy.

Federální ministerstvo hutnictví, strojírenství a elektrotechniky vydalo podle § 17 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a Čs. odborovým svazem pracujících kovoprůmyslu výnos č. 1/1990 ze dne 26. června 1990 č. j. 033/25/90, jímž se mění a doplňuje výnos FMEP č. 4/1982, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie, ve znění výnosů č. 2/1985 a č. 1/1987 (reg. v částce 18/1987 Sb.). Výnosem se mění a doplňuje resortní seznam zařazující zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení. Výnos nabude účinnosti dnem 9. července 1990. Do výnosu je možno nahlédnout na federálním ministerstvu hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, na ředitelstvích státních podniků a jiných organizacích přímo řízených ministerstvem.

Přesunout nahoru