Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o13/c18/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 18/1987
Platnost od 29.09.1987
Účinnost od 01.10.1987
Zrušeno k 01.05.1992 (119/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistické] republiky

vydalo podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev po dohode s Federálnym minísterstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov dopravy a cestného hospodárstva výnos z 10. septembra 1987 č. SD-3138/1987-4 o osobitných paušálnych cestovných náhradách pracovníkov cestnej a mestskej dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárstva.

Výnosom sa upravuje poskytovanie osobitných paušálnych náhrad vodičom cestných motorových vozidiel s výnimkou vodičov osobných automobilov a vodičov mestskej hromadnej dopravy vykonávajúcich prepravu osôb, ďalej závozníkom a robotníkom v doprave - sprievodcom s výnimkou robotníkov v doprave - sprievodcov mestskej hromadnej dopravy vykonávajúcich prepravu osôb do spádových prímestských obcí a členom posádok mechanizmov na motorových podvozkoch, pri vykonávaní prepravy v organizáciách dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárstva riadených Ministerstvom vnútra Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi.

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbrom 1987. Bude uverejnený v Dopravnom spravodajcovi; možno doň nazrieť na odboroch dopravy okresných a krajských národných výborov.

Přesunout nahoru