Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c17/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 17/1987
Platnost od 10.09.1987
Účinnost od 01.10.1987
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky

vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ostatními zúčastněnými orgány a Českou odborovou radou a po projednání s Českým výborem Svazu družstevních rolníků podle § 172 odst. 7 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 150/1979 Sb. a podle § 50 zákona České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 138/1982 Sb. a podle § 22 odst. 2 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 58/1984 Sb., výnos ze dne 22. června 1987 čj. 411-1110-16.6.1987, kterým se mění a doplňuje směrnice ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 28. 12. 1984 čj. 31-1110-12.12.1984 k výkonu státní správy na úseku sociální péče, registrovaná v částce 3/1985 Sb.

Tímto výnosem se zvyšují opakující se peněžité příspěvky na dietní stravování starým a zdravotně těžce postiženým občanům a současně se zvyšují orientační hranice sociální potřebnosti pro příspěvky poskytované rodičům nezaopatřených dětí, dětem a těhotným ženám, jejichž zdravotní stav vyžaduje dietní stravování.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. října 1987. Je uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, řada B, částka 3/1987. Lze do něj nahlédnout na ministerstvu práce a sociálních věcí České socialistické republiky, na odborech sociálních věcí a pracovních sil krajských národních výborů, odboru sociálních věcí Národního výboru hl. m. Prahy a odborech sociálních věcí a zdravotnictví okresních národních výborů.

Přesunout nahoru