Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c17/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 17/1987
Platnost od 10.09.1987
Účinnost od 01.07.1987
Zrušeno k 01.07.1990 (271/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky

vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ostatními zúčastněnými orgány a Českou odborovou radou a po projednání s Českým výborem Svazu družstevních rolníků podle § 50 písm. d) zákona České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 138/1982 Sb., výnos ze dne 22. června 1987 čj. 431-2160-16.6.1987 o stravovacích jednotkách v zařízeních sociální péče.

Tento výnos stanoví finanční normy průměrných nákladů na potraviny připadající na jeden ubytovací den pro obyvatele a svěřence ústavů sociální péče a výcvikových středisek a zařízení pro občany se změněnou pracovní schopností.

Tímto výnosem se zrušují směrnice ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 19. prosince 1977 čj. 221-2160-19.12.1977 o stravovacích jednotkách v zařízeních sociální péče (reg. v částce 28/1977 Sb.), ve znění směrnic ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 26. února 1982 čj. 221-2160-17.2.1982 (reg. v částce 10/1982 Sb.) a směrnic ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 27. ledna 1984 čj. 31-2160-5.1.1984 (reg. v částce 15/1984 Sb.).

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1987. Je uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, řada B, částka 3/1987. Lze do něj nahlédnout na ministerstvu práce a sociálních věcí České socialistické republiky, na odborech sociálních věcí a pracovních sil krajských národních výborů, odboru sociálních věcí Národního výboru hl. m. Prahy a odborech sociálních věcí a zdravotnictví okresních národních výborů.

Přesunout nahoru