Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c16/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 16/1987
Platnost od 28.08.1987
Účinnost od 01.09.1987
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej socialistickej republiky, Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy, Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov štátnych orgánov, peňažníctva a zahraničného obchodu výnos zo 17. júla 1987 č. 7 160/1987-44, ktorým sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 15. novembra 1984 č. 12 780/1984-44 o odmeňovaní pedagogických pracovníkov základných škôl, stredných škôl a školských zariadení (platový poriadok pre pedagogických pracovníkov), registrovaná v čiastke 1/1985 Zb.

Výnosom sa menia sadzby základných platov, zjednodušuje a upravuje sa doterajší platový poriadok.

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembrom 1987 a bude uverejnený vo Zvestiach Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR v ročníku 1987 zošite 8, možno do neho nahliadnuť na všetkých odboroch školstva ONV a KNV a Národného výboru hl. mesta SSR Bratislavy a na Ministerstve školstva SSR.

Přesunout nahoru