Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c16/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 16/1987
Platnost od 28.08.1987
Účinnost od 01.09.1987
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev a podľa § 239 Zákonníka práce po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva výnos z 8. júla 1987 č. 7 130 1987-44, ktorým sa mení úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 15. novembra 1984 č. 12 900/1984-44 o odmeňovaní učiteľov vysokých škôl (platový poriadok pre učiteľov vysokých škôl), registrovaná v čiastke 1/1985 Zb.

Výnosom sa upravujú horné hranice platových rozpätí vedeckopedagogických pracovníkov (umeleckopedagogických pracovníkov) a výška niektorých pevných základných platov v príslušných platových stupňoch ostatných učiteľov. Okrem toho sa zjednodušuje pre učiteľov spôsob zápočtu požadovanej praxe na účely zaradenia do príslušného platového stupňa a spôsob započítavania počtu študentov prorektorom, dekanom a prodekanom na účely určenia výšky odmeny za vykonávanie funkcií.

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembrom 1987 a bude uverejnený v zošite 8 Zvestí Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR 1987; možno do neho nazrieť na rektorátoch vysokých škôl a dekanátoch samostatných fakúlt.

Přesunout nahoru