Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c16/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 16/1987
Platnost od 28.08.1987
Účinnost od 01.07.1987
Zrušeno k 01.10.1987 (o3/c21/1987 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky

vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ostatními zúčastněnými orgány a Českou odborovou radou a po projednání s Českým výborem Svazu družstevních rolníků podle § 50 písm. d) zákona České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 138/1982 Sb. výnos ze dne 22. června 1987 čj. 413-1110-16.6.1987 o stravování pracovníků v zařízeních sociální péče a některých dalších občanů z kuchyní těchto zařízení.

Tento výnos stanoví podmínky pro poskytování stravy pracovníkům v ústavech sociální péče, výcvikových střediscích a zařízeních pro občany se změněnou pracovní schopností a v samostatných jídelnách s vlastní kuchyní pro důchodce a některým dalším občanům z kuchyní těchto zařízení.

Tímto výnosem se zrušuje instrukce ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 8. února 1984 čj. 31-1405-12.1.1984 o stravování pracovníků zařízení sociální péče a některých dalších občanů z kuchyní těchto zařízení.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1987. Je uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, řada B, částka 3/1987. Lze do něj nahlédnout na ministerstvu práce a sociálních věcí České socialistické republiky, na odborech sociálních věcí a pracovních sil krajských národních výborů, odboru sociálních věcí Národního výboru hl. m. Prahy a odborech sociálních věcí a zdravotnictví okresních národních výborů.

Přesunout nahoru