Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c16/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 16/1987
Platnost od 28.08.1987
Účinnost od 01.07.1987
Zrušeno k 01.01.1993 (286/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo financí

vydalo podle § 22 odst. 3 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, v dohodě s ministerstvem financí České socialistické republiky a ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky výnos ze dne 15. května 1987 čj. V/1 - 7393/87 o prominutí důsledků opožděného předložení průkazu o počtu vyživovaných osob pro účely daně ze mzdy.

Výnos stanoví podmínky, při jejichž splnění se promíjejí důsledky administrativního charakteru spojené s opožděným prokázáním vyživovaných osob pro účely daně ze mzdy.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1987 a ruší se jím výnos ministerstva financí České socialistické republiky ze dne 16. listopadu 1970 čj. 153/39 112/70 o prominutí důsledků opožděného předložení průkazu o počtu vyživovaných osob pro snížení daně ze mzdy (reg. částka 37/1970 Sb.) a výnos ministerstva financí Slovenské socialistické republiky ze dne 15. ledna 1971 čj. 83/2228/70 o prominutí důsledků opožděného předložení průkazu o počtu vyživovaných osob pro snížení daně ze mzdy.

Výnos bude uveřejněn ve Finančním zpravodaji a lze do něj nahlédnout u všech okresních a krajských finančních správ.

Přesunout nahoru